เน็ต AIS Social Package

เน็ต AIS Social Package

ราคา/อายุ
รายละเอียด โปรเน็ต ais
วิธีกด สมัครเน็ต ais

5 บ./วัน

(รวม vat แล้ว)

facebook-icon

 • เล่น Facebook ไม่อั้น 1 วัน
กด *777*9*934725# แล้วโทรออก

29 บ./สัปดาห์

(รวม vat แล้ว)

facebook-icon

 • เล่น Facebook ไม่อั้น 7 วัน
กด *777*91*934725# แล้วโทรออก

116 บ./เดือน

(รวม vat แล้ว)

facebook-icon

 • เล่น Facebook ไม่อั้น 30 วัน
กด *777*58*934725# แล้วโทรออก

5 บ./วัน

(รวม vat แล้ว)

line_icon01

 • เล่น Line ไม่อั้น 1 วัน
กด *777*96*934725# แล้วโทรออก

19 บ./สัปดาห์

(รวม vat แล้ว)

line_icon01

 • เล่น Line ไม่อั้น 7 วัน
กด *777*97*934725# แล้วโทรออก

49 บ./เดือน

(รวม vat แล้ว)

line_icon01

 • เล่น Line ไม่อั้น 30 วัน
กด *777*55*934725# แล้วโทรออก

5 บ./วัน

(รวม vat แล้ว)

wechat

 • เล่น WeChat ไม่อั้น 1 วัน
กด *777*971*934725# แล้วโทรออก

19 บ./สัปดาห์

(รวม vat แล้ว)

wechat

 • เล่น WeChat ไม่อั้น 7 วัน
กด *777*972*934725# แล้วโทรออก

49 บ./เดือน

(รวม vat แล้ว)

wechat

 • เล่น WeChat ไม่อั้น 30 วัน
กด *777*59*934725# แล้วโทรออก

5 บ./วัน

(รวม vat แล้ว)

logo-promo

 • เล่น WhatsApp ไม่อั้น 1 วัน
กด *777*92*934725# แล้วโทรออก

19 บ./สัปดาห์

(รวม vat แล้ว)

logo-promo

 • เล่น WhatsApp ไม่อั้น 7 วัน
กด *777*93*934725# แล้วโทรออก

49 บ./เดือน

(รวม vat แล้ว)

logo-promo

 • เล่น WhatsApp ไม่อั้น 30วัน
กด *777*56*934725# แล้วโทรออก

5 บ./วัน

(รวม vat แล้ว)

unnamed

 • เล่น BeeTalk ไม่อั้น 1 วัน
กด *777*907*934725# แล้วโทรออก

19 บ./สัปดาห์

(รวม vat แล้ว)

unnamed

 • เล่น BeeTalk ไม่อั้น 7 วัน
กด *777*908*934725# แล้วโทรออก

49 บ./เดือน

(รวม vat แล้ว)

unnamed

 • เล่น BeeTalk ไม่อั้น 30 วัน
กด *777*502*934725# แล้วโทรออก

5 บ./วัน

(รวม vat แล้ว)

icon175x175

 • เล่น KakaoTalk ไม่อั้น 1 วัน
กด *777*905*934725# แล้วโทรออก

19 บ./สัปดาห์

(รวม vat แล้ว)

icon175x175

 • เล่น KakaoTalk ไม่อั้น 7 วัน
กด *777*906*934725# แล้วโทรออก

49 บ./เดือน

(รวม vat แล้ว)

icon175x175

 • เล่น KakaoTalk ไม่อั้น 30 วัน
กด *777*501*934725# แล้วโทรออก